2

दलित रीडर अभियानको सूचना

हामीसँग जोडिनुहोस् । र, दलित रीडर अभियानको अभियन्ता बन्नुहोस् ।
  दलित आन्दोलनमा केही फरक गरौं र समुदायका लागि लाभदायी काम गरौं ।

हामी काठमाडौंमा ‘दलित रीडर कक्षा – २०१८’ सञ्चालन गर्दैछौं । तपाईं दलित रीडरको एक अभियन्ताको रूपमा कक्षामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । हामी एक शैक्षिक सत्रमा जम्मा १५ जना विद्यार्थीलाई मात्र सहभागी गराउन सक्छौं । कक्षामा सहभागी भएर तपाईंले दलित सवालमा अध्ययन गर्ने र लेख्ने सीप सिक्नुका साथै मूलधारका मिडियामा लेखरचना लेख्ने क्षमता विकास गर्नुहुने छ ।

Continue Reading